JURIDISCH

DISCLAIMER & CONTRA-INDICATIES

VRIJWARING

DE HUGO EN DE HOCATT ZIJN GEEN MEDISCHE APPARATEN EN ZIJN NOCH BEOORDEELD OF GOEDGEKEURD DOOR DE FDA OF NDF. ZE ZIJN NIET BEDOELD VOOR HET DIAGNOSEREN, BEHANDELEN, VERMINDEREN, GENEZEN OF VOORKOMEN VAN ENIGE ZIEKTE OF MEDISCHE AANWEZIGHEID.

De informatie op deze website is niet bedoeld of geïmpliceerd als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Alle inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen, afbeeldingen en informatie, opgenomen op of beschikbaar via deze website, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Signature Health Limited en/of haar distributeurs, agenten, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen geven geen verklaringen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie op of beschikbaar via deze website, en dergelijke informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt aangemoedigd om alle informatie verkregen van of via deze website te bevestigen met andere bronnen en alle informatie met betrekking tot een medische aandoening of behandeling met uw arts door te nemen. NEGEER NOOIT PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES OF Stel het zoeken naar medische behandeling uit vanwege iets dat u op deze website heeft gelezen of waartoe u toegang hebt gekregen.

Voorafgaand aan of tijdens uw gebruik van onze producten kunnen zich gezondheidsproblemen voordoen die medische aandacht vereisen. Als u op enig moment tijdens of na het gebruik van een van onze producten pijn of ongemak ondervindt, stop dan onmiddellijk en zoek het nodige medische advies en ga pas verder met het gebruik nadat u hiervoor medisch toestemming heeft gekregen.

Als u ervoor kiest om af te gaan op de verstrekte informatie of gebruik te maken van onze producten zonder voorafgaand overleg met uw zorgverlener, doet u dit uitsluitend op eigen risico.

VRIJSTELLING

Door de Aankoopvoorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u op de hoogte bent van de contra-indicaties en de mogelijke risico's die daaraan verbonden zijn. Hierbij vrijwaart en ontslaat u Signature Health Limited en/of haar distributeurs, agenten, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen voor altijd van alle claims, eisen, schade, rechten van actie of oorzaken van actie, huidig of toekomstig, voortvloeiend uit of verband houden met uw aankoop en/of gebruik van een van onze producten, inclusief eventuele verwondingen, verlies en/of overlijden die daaruit voortvloeien. U begrijpt en bent zich ervan bewust dat het onjuiste gebruik of gebruik met een reeds bestaande gecontra-indiceerde aandoening potentieel gevaarlijk kan zijn en begrijpt verder dat dit een risico op letsel en zelfs de dood met zich mee kan brengen, en dat u vrijwillig deelneemt aan het gebruik van deze producten. producten met kennis van de mogelijke gevaren. U stemt er hierbij mee in uitdrukkelijk alle risico's op letsel of overlijden te aanvaarden en te aanvaarden. Verder verklaart u dat u lichamelijk gezond bent en niet lijdt aan een aandoening die u ervan zou weerhouden deel te nemen aan of gebruik te maken van het/de product(en). U erkent dat u een lichamelijk onderzoek heeft ondergaan en een goede gezondheidsverklaring heeft gekregen, of dat u hebt besloten het/de product(en) te gebruiken zonder toestemming van uw arts en aanvaardt hierbij alle verantwoordelijkheid voor uw deelname en activiteiten, en gebruik van het/de product(en). U ERKENT DAT U DEZE AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID GRONDIG HEBT GELEZEN EN VOLLEDIG BEGRIJPT DAT HET EEN VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS, EN DAT U AFZIST VAN ALLE RECHTEN VAN UW OPVOLGERS OF DAT U MOGELIJK EEN JURIDISCHE PROCEDURE MOET ONDERNEMEN OF EEN CLAIM INSTELLEN TEGEN SIGNATURE HEALTH LIMITED, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, DISTRIBUTEURS OF AGENTEN.

CONTRA-INDICATIES

De hieronder genoemde producten/technologieën/modaliteiten zijn als volgt gecontra-indiceerd:

GEPULSEERDE ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN MET HOGE INTENSITEIT:

Gepulseerde elektromagnetische velden met hoge intensiteit (PEMF) worden niet aanbevolen voor mensen met de volgende aandoeningen:

 • Zwangerschap en/of borstvoeding.
 • Epilepsie en/of toevallen.
 • Elektrische implantaten bijv. pacemaker, cochleair implantaat, intrathecale pomp, insulinepomp, enz.
 • Verhoogde alcohol- of drugsniveaus in het bloed.
 • Ontvangers van orgaantransplantaties en/of degenen die medicijnen tegen immuunsuppressie gebruiken.
 • Bekende hartaandoeningen bijv. hartfalen, hartblokkades, recente hartaanval, hartritmestoornissen, enz.
 • Actieve bloedingen of bloedingsstoornissen/neigingen bijvoorbeeld hemofilie, bloedende wond of menstruatie.
 • Ziekte van Graves.

Gebruik geen hoge-intensiteit PEMF-spoelen/lussen/matten of andere applicators over of op:

 • Het hoofd/halsgebied.
 • Niet-MRI-veilige spiraaltjes.
 • Borstimplantaten.
 • Niet-MRI-veilige geïmplanteerde metalen bijv. pinnen, platen, schroeven, gewrichtsvervangingen, tandheelkundige implantaten, mechanische hartkleppen, metalen stents of nietjes in bloedvaten.

STOOM- EN/OF VER-INFRAROOD SAUNA'S:

Stoom- en/of ver-infraroodsauna's worden niet aanbevolen voor mensen met de volgende aandoeningen:

 • Zwangerschap en/of borstvoeding.
 • Bloedstolsels/DVT's.
 • Ouderen.
 • Kinderen.
 • Uitdroging.
 • Het nemen van diuretica.
 • Bekende hartaandoeningen bijv. hartfalen, hartblokkades, recente hartaanval, enz.
 • Lage bloedsuikerspiegel.
 • Onlangs een zware maaltijd gegeten.
 • Hypotensie.
 • Het nemen van bloeddrukmedicatie.
 • Ongecontroleerde en/of kwaadaardige hoge bloeddruk.
 • Koorts.
 • Weinig of geen slaap de nacht ervoor.
 • Overmatige inname van cafeïne.
 • Warmte-ongevoeligheid.
 • Het nemen van medicijnen die het zweten verminderen en/of de gezondheidsrisico's van blootstelling aan hitte vergroten.
 • Verhoogde alcohol- of drugsniveaus in het bloed.
 • Bloedingsneigingen bijvoorbeeld hemofiliepatiënten.
 • Actieve bloeding (van een blessure).
 • Menstruatie.

KOOLZUUR SAUNA:

In een CO2/Koolzuursauna gelden alle contra-indicaties van reguliere sauna’s, met de nadruk op de volgende contra-indicaties:

 • Hypotensie.
 • Het nemen van bloeddrukmedicatie

OZON:

Alle toepassingsmethoden:

 • Thyrotoxicose/hyperthyreoïdie.
 • G6PD-deficiëntie (favisme)/hemolytische anemie.
 • Ontvangers van orgaantransplantaties en/of degenen die medicijnen tegen immuunsuppressie gebruiken.

Transdermale toepassingen:

 • Cutane porfyrie.
 • Vitiligo.

MICRO STROOM:

Microstromen worden niet aanbevolen voor mensen met de volgende aandoeningen:

 • Zwangerschap en/of borstvoeding.
 • Epilepsie en/of toevallen.
 • Elektrische implantaten bijv. pacemaker, cochleair implantaat, intrathecale pomp, insulinepomp, enz.
 • Bekende hartaandoeningen bijv. hartfalen, hartblokkades, recente hartaanval, hartritmestoornissen, enz.
 • Bloedstolsels/DVT's of beroertes.
 • Patiënten die een recente operatie hebben ondergaan (afgelopen 72 uur) en/of patiënten die immuunsuppressiemedicatie gebruiken.

Gebruik geen microstroomelektroden/voetplaten/patches of andere applicators over of op:

 • Het hoofd/halsgebied.
 • Geïmplanteerde metalen bijvoorbeeld pinnen, platen, schroeven, gewrichtsvervangingen, mechanische hartkleppen, metalen stents, nietjes in bloedvaten, enz.
 • Verse/bloedende wonden.
 • Spier-, bot-, pees- of gewrichtsblessures.
 • Gebroken, gewonde, gezwollen, ontstoken of geïnfecteerde huid.
 • Gevoelige gebieden (zoals de testikels).
 • Kankerachtig/kwaadaardig weefsel.

AANKOOPVOORWAARDEN

1. DEFINITIES

1.1. In deze overeenkomst, tenzij uit de context duidelijk de tegengestelde bedoeling blijkt:

1.1.1. “Overeenkomst” – betekent deze Aankoopvoorwaarden en eventuele aanvullende overeenkomsten tussen de Klant en SHL, ongeacht of deze mondeling en/of schriftelijk zijn gesloten;

1.1.2. “Commercieel gebruik” – betekent het gebruik van elk apparaat binnen een commerciële omgeving waarin het gebruik van het apparaat een inkomen van welke aard dan ook genereert;

1.1.3. “Klant” – betekent een natuurlijke of rechtspersoon die een koopovereenkomst aangaat met SHL met betrekking tot de verkoop van Producten of Diensten;

1.1.4. “Dagen” – betekent kalenderdagen;

1.1.5. “Thuisgebruik” – betekent het gebruik van elk apparaat binnen een niet-commerciële omgeving waaruit geen enkele inkomsten voortkomen; 

1.1.6. “HUGO Intense” – een dergelijk apparaat dat specifiek is ontworpen en vervaardigd voor thuisgebruik en bedoeld voor persoonlijk en privégebruik;

1.1.7. “HUGO Pro” – een dergelijk apparaat dat specifiek is ontworpen en vervaardigd voor commercieel gebruik;

1.1.8. “Fabrikant” – verwijst naar SHL, waarbij haar dochterondernemingen en/of dochterondernemingen de Fabrikant(en) zijn van de door SHL verkochte Producten; 

1.1.9. “Partij” – betekent de Klant of SHL en “Partijen” betekent de Klant en SHL gezamenlijk;

1.1.10. “Product(en)” – betekent de nieuwe en ongebruikte goederen zoals verkocht door SHL, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle gemonteerde apparaten, niet-gemonteerde apparaten, onderdelen, accessoires en alle daarmee samenhangende Services; 

1.1.11. “Aankoopvoorwaarden” – zoals hierin gebruikt, verwijzen naar de voorwaarden, bepalingen en garanties in dit document;

1.1.12. “Diensten” – betekent alle diensten die worden aangeboden door SHL en/of haar distributeurs, agenten, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, hetzij specifiek in verband met de aankoop van een of meer Producten, hetzij als after-sales service, onderhoud of ondersteuning, en omvat alle afgeleide diensten die kunnen worden aangeboden als gevolg van de aankoop van Producten;

1.1.13. “SHL” – betekent Signature Health Limited, haar geautoriseerde distributeurs, agenten, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen;

1.1.14. “Garantie” – betekent de garantie die door SHL aan de koper wordt aangeboden voor de garantieperiode die van toepassing is op de specifieke producten voor de perioden en de voorwaarden zoals hierin uiteengezet; En

1.1.15. “Garantieperiode” – betekent de periode waarin de garantie geldig en afdwingbaar is. Deze periode wordt berekend vanaf de datum van levering aan de klant.

2. ALGEMEEN

2.1. De verkoop of levering van Producten of Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van deze Aankoopvoorwaarden, samen met de voorwaarden die zijn opgenomen in eventuele aanvullende schriftelijke overeenkomsten tussen SHL en de Klant. 

2.2. Elke aankooporder, gedeeltelijke betaling van een factuurbedrag en/of aanvaarding van de levering houdt de aanvaarding door de Klant van deze Aankoopvoorwaarden in. 

2.3. Tenzij schriftelijk anders aangegeven, vervalt elke door SHL uitgebrachte offerte dertig (30) dagen na de uitgiftedatum en kan deze door SHL worden gewijzigd of ingetrokken vóór ontvangst van enige betaling daarop. 

2.4. Het blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om zich op de hoogte te stellen van de Productspecifieke contra-indicaties en noch SHL, haar personeel of een van haar agenten aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het nalaten van de Klant dit te doen.

3. LEVERINGS- EN VERZENDVOORWAARDEN

3.1. Verzend-, invoerrechten en belastingen, indien van toepassing, zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door SHL, voor rekening van de Klant.

3.2. De levertijden zijn bij benadering (8 – 12 weken vanaf ontvangst van de 50%-aanbetaling) en zijn afhankelijk van de tijdige ontvangst door SHL van alle vereiste betalingen en informatie die nodig is om de levering te regelen.

3.3. Hoewel SHL alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat geïmporteerde artikelen voldoen aan de relevante landspecifieke importregelgeving, kan SHL niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering veroorzaakt door inklaring en inspecties en stelt de klant SHL hierbij schadeloos voor eventuele schade. die het gevolg kunnen zijn van eventuele vertragingen in de levering. 

3.4. Als producten die op grond van deze Overeenkomst moeten worden geleverd, niet kunnen worden verzonden naar of ontvangen door de Klant wanneer deze gereed zijn vanwege een oorzaak die aan de Klant kan worden toegeschreven, kan SHL, naar eigen goeddunken, de producten naar een opslagfaciliteit van haar keuze verzenden.

3.5. Mocht SHL producten opslaan zoals voorzien in 3.4 hierboven, dan is het volgende onmiddellijk van toepassing: 

3.5.1. eigendom en risico van verlies gaan onmiddellijk over op de Klant, als ze nog niet zijn overgegaan, en de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden;

3.5.2. alle bedragen die anderszins bij levering of verzending aan SHL moeten worden betaald, zijn onmiddellijk opeisbaar; En

3.5.3. alle verschuldigde bedragen voor opslag en bijkomende verzending komen voor rekening van de Klant.

3.6. Iedere aansprakelijkheid van SHL voor het niet leveren van producten is beperkt tot het binnen een redelijke termijn vervangen van de producten of het aanpassen van de factuur aan de hand van de daadwerkelijk geleverde producten en/of hoeveelheden.  

4. INSTALLATIE- EN SERVICEKOSTEN

4.1. Alle kosten die verband houden met installatie- en servicebezoeken zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor rekening van de Klant. Deze kosten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, reiskosten, gespecialiseerd gereedschap en de import van benodigde onderdelen, die kosten, dienen door de Klant binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum aan SHL te worden betaald. 

5. BETALINGSVOORWAARDEN 

5.1. 50% van het factuurbedrag is onmiddellijk betaalbaar na ontvangst van de factuur, waarna de bestelling wordt verwerkt.

5.2. Het saldo van de aankoopprijs is betaalbaar na kennisgeving dat de bestelde producten gereed zijn voor verzending. Er wordt geen product verzonden totdat de bevestiging van betaling van de volledige aankoopprijs is ontvangen. 

5.3. Betaling dient te geschieden in de valuta zoals aangegeven op de factuur.  

5.4. SHL heeft het recht om de levering van producten op te schorten indien de Klant een bedrag niet op de vervaldag betaalt en dit verzuim voortduurt gedurende een periode van dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving daarvan. SHL heeft dan het recht om de reeds opgelopen schade en/of kosten in mindering te brengen op de in beslag genomen gelden. 

5.5. De Klant heeft niet het recht om de betaling van verschuldigde bedragen in te houden op grond van enige verrekening van een claim of geschil met SHL, ongeacht of deze verband houdt met het verzuim van SHL, faillissement of anderszins.

5.6. Indien de Klant een factuur of een deel daarvan betwist, zal hij SHL binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, de reden voor het geschil uiteenzetten en alle onbetwiste bedragen betalen. Alle kosten die niet tijdig schriftelijk zijn betwist, worden geacht onbetwist te zijn en zijn opeisbaar zoals hierboven uiteengezet.

6. RETOURBELEID: DERTIG DAGEN GELD TERUG GARANTIE

6.1. Er wordt een geld-terug-garantie aangeboden in het geval dat de Klant niet volledig tevreden is met het/de gekochte Product(en), welke geld-terug-garantie wordt aangeboden in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen in dit artikel 6.

6.2. Deze 30 dagen geld-terug-garantie is niet van toepassing op speciale, op maat gemaakte of op bestelling gemaakte producten, leaseovereenkomsten of gebruikte producten.

6.3. De Klant moet SHL binnen 30 Dagen na levering rechtstreeks op de hoogte stellen van de wens om het/de Product(en) te retourneren.

6.4. Voorafgaand aan de retourzending moet de Klant schriftelijke toestemming en een autorisatie- en verzendnummer van SHL verkrijgen. Er worden geen Product(en) door SHL geaccepteerd, noch enige restitutie verleend, indien de Klant er niet in is geslaagd de voorafgaande schriftelijke toestemming en autorisatie- en verzendnummers te verkrijgen zoals hierin uiteengezet.

6.5. Binnen de retourperiode van 30 dagen mogen geen verzenddozen of verpakkingen worden weggegooid, aangezien deze nodig zijn voor de retourzending.

6.6. Alle Producten moeten worden geretourneerd aan SHL of de door haar aangewezen distributeur en/of agent die geen schade heeft geleden als gevolg van verkeerd gebruik, ongelukken, nalatigheid of misbruik en/of wijziging of onjuist gebruik en/of reiniging, en in de originele meegeleverde verpakking met voldoende verzekering ter dekking van de schade. de retourzending.

6.7. Alle bezorgkosten en verzekeringen die voortvloeien uit een retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij SHL deze kosten geheel of gedeeltelijk schriftelijk kwijtscheldt.

6.8. Op voorwaarde dat uit inspectie door SHL blijkt dat de goederen zich in een verkoopbare staat bevinden, welke beslissing uitsluitend ter beoordeling van SHL is, zal het krediet worden doorgegeven aan de Klant, verminderd met 20% (twintig procent) herbevoorradingskosten op de aankoopprijs en eventuele bankkosten. en/of kaartverwerkingskosten die SHL heeft gemaakt bij het accepteren van kaartbetalingen van de Klant.

6.9. In het geval dat een aankooporder, met uitzondering van speciale, op maat gemaakte of op bestelling gemaakte producten, vóór de levering wordt geannuleerd, maar nadat een aanbetaling is gedaan, wordt de volledige aanbetaling, verminderd met eventuele kaartverwerkings- en/of bankkosten die SHL in rekening brengt, heeft gemaakt bij het accepteren van kaartbetalingen van de Klant, wordt aan de Klant uitbetaald. 

6.10. SHL zal de betaling uitvoeren na ontvangst van de retourzending en verificatie dat aan deze algemene voorwaarden is voldaan.

6.11. Er wordt geen vervanging of creditering gegeven op geretourneerde goederen in het geval dat de Klant de instructies zoals hierin uiteengezet niet heeft nageleefd. 

7. GARANTIE

7.1. De Garantieperioden zijn als volgt van toepassing:

7.1.1. HOCATT – een jaar.

7.1.2. HUGO – een jaar.

7.2. Onderdelen die onder de garantie vallen

7.2.1. HUGO:

7.2.1.1. De bestuurder en alle onderdelen binnen de bestuurder;

7.2.1.2. Matapplicators;

7.2.1.3. Lusapplicators; 

7.2.1.4. Touwapplicators (lange draad); En

7.2.1.5. Sonde-connectoren.

7.2.2. HOCATT:

7.2.2.1. Elektronica die het volgende omvat:

7.2.2.1.1. Ozongeneratoren;

7.2.2.1.2. CPU en printplaten;

7.2.2.1.3. Fotonenlichten;

7.2.2.1.4. FAR-infraroodtransformatoren;

7.2.2.1.5. Stoomgenerator;

7.2.2.1.6. FSM handgrepen exclusief aansluitdraden;

7.2.2.1.7. Printplaat hartslagmeter exclusief kabel en sensor;

7.2.2.1.8. Zuurstof concentrator; En 

7.2.2.1.9. Destructormotoren met hoog en laag debiet, exclusief de koolstoffilters.

7.2.2.2. De behuizing van de kast/kamer (omhulsel) valt onder de garantie, op voorwaarde dat het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies zoals opgenomen in de handleidingen die bij het apparaat worden geleverd. 

NEEM SPECIALE NOTA VAN HET VOLGENDE: 

de zitting, voetsteun en omtrekafdichtingen vallen niet onder de garantie;

verkleuringen en/of haarscheurtjes in het oppervlak die het gebruik van het apparaat niet hinderen, vallen niet onder de Garantie; En

• Het roesten van de stoomstraal na voortgezet gebruik is normaal en wordt als zodanig niet gedekt door deze garantie.

7.3. Garantievoorwaarden

7.3.1. SHL garandeert de Klant, in overeenstemming met de volgende bepalingen, dat de Producten, die de Klant rechtstreeks bij SHL heeft gekocht, gedurende de garantieperiode vrij zijn van materiaal-, fabricage- en ontwerpfouten die van invloed zijn op normaal gebruik.

7.3.2. Deze beperkte garantie dekt geen schade als gevolg van externe oorzaken, waaronder ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, problemen met de elektrische stroom, onderhoud dat niet is goedgekeurd door de fabrikant, gebruik dat niet in overeenstemming is met de productinstructies, het niet uitvoeren van het vereiste preventieve onderhoud, enige wijziging aan de interne of externe structuur van het apparaat, en problemen veroorzaakt door het gebruik van onderdelen en componenten die niet door de fabrikant of SHL zijn geleverd.          

7.3.3. Deze garantie dekt alleen de ONDERDELEN zoals gespecificeerd in clausule 7.2 hierboven.

7.3.4. De instructies zoals opgenomen in de gebruikershandleidingen die specifiek betrekking hebben op het onderhoud, de reiniging en het gebruik van de apparatuur vereisen strikte naleving. Bij niet-naleving of afwijking van de instructies vervalt automatisch de garantie zoals hierin opgenomen. Afwijkingen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: 

7.3.4.1. in het geval van de HOCATT, druk uitoefenen op de deuren, bijvoorbeeld door de deuren te gebruiken om de gebruiker te helpen bij het in- of uitstappen van het apparaat; 

7.3.4.2. in het geval van de HOCATT, het gebruik van het apparaat om eventuele oliën te ozoneren; En

7.3.4.3. in het geval van de HUGO Intense: gebruik ervan voor commerciële doeleinden (dat wil zeggen in een omgeving waar het gebruik ervan een inkomen van welke aard dan ook genereert). 

7.3.5. Alle rechtsmiddelen die op grond van deze voorwaarden aan de Klant worden geboden, zijn beperkt tot uitsluitend de oorspronkelijke koper. Dienovereenkomstig is elke garantie die bij een aankoop wordt afgegeven strikt niet-overdraagbaar en vervalt automatisch in het geval dat het apparaat wordt doorverkocht, getransporteerd of verplaatst naar een locatie buiten de oorspronkelijke bestemming, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHL. . 

7.3.6. Geen enkele andere garantie of garantie, expliciet of impliciet, is van toepassing tenzij deze hierin is opgenomen of door SHL op schrift is gesteld. 

7.3.7. Deze garantie is uitsluitend geldig voor de garantieperiode zoals hierboven uiteengezet.

7.3.8. Alle werkzaamheden die door een ongekwalificeerde of ongeautoriseerde partij worden uitgevoerd, hebben invloed op de geldigheid van de Garantie, tenzij een dergelijke concessie schriftelijk door SHL is goedgekeurd.

7.3.9. Alle gebreken moeten onmiddellijk aan SHL worden gemeld.

7.3.10. De Klant zal onmiddellijk na vaststelling van eventuele gebreken of gebreken:

7.3.10.1. SHL op de hoogte stellen in overeenstemming met het Rapportagegarantieverzoek zoals uiteengezet in 7.4 hieronder;

7.3.10.2. geef details over de gedetecteerde fout of defect; En

7.3.10.3. SHL of de door haar aangewezen distributeur voorzien van eventuele aanvullende documentatie en/of fotografisch bewijsmateriaal, indien vereist. 

7.3.11. Zodra aan de voorwaarden zoals hierin uiteengezet is voldaan en SHL de claim van de Klant heeft bevestigd, wordt het benodigde onderdeel naar de Klant verzonden. In het geval van een HUGO-chauffeursonderdeel moet de chauffeur worden teruggestuurd naar SHL of de door hem aangewezen distributeur voor reparatie of vervanging.

7.3.12. Producten die binnen de reikwijdte van deze Garantie vallen en waarvoor een terechte claim wordt ingediend, zullen, naar eigen goeddunken van SHL, worden gerepareerd of vervangen op kosten van SHL, maar met uitsluiting van alle kosten in verband met verzending en/of arbeid die voor rekening van de Klant komen.

7.3.13. Alle uit de gerepareerde artikelen verwijderde onderdelen worden eigendom van SHL.

7.4. Het melden van garantieaanvragen

7.4.1. In het geval dat er binnen de garantieperiode schade of een defect optreedt aan een onderdeel dat onder deze garantie valt, moet de volgende procedure worden gevolgd:

7.4.1.1. Neem onmiddellijk contact op met SHL of de dichtstbijzijnde geautoriseerde SHL-distributeur en geef uw naam en serienummer van het apparaat door;

7.4.1.2. Stuur een duidelijke toelichting met ondersteunende documentatie zoals foto's en/of video's van het ervaren probleem;

7.4.1.3. Een technisch adviseur zal het probleem beoordelen en kan het nodig achten contact op te nemen met de klant voor verdere opheldering; 

7.4.1.4. De technisch adviseur zal vervolgens een afwikkelingsplan indienen dat het volgende kan omvatten:

7.4.1.4.1. Uitleg,

7.4.1.4.2. Lokale reparaties door een aangewezen reparateur, of

7.4.1.4.3. Verzending van vervangende onderdelen.

7.5. Schade Tijdens verzending

7.5.1. Het komt niet vaak voor, maar transportschade kan voorkomen.

7.5.2. Om aanspraak te maken op vervanging/reparatie van een apparaat dat tijdens de verzending is beschadigd, moet de volgende procedure worden gevolgd:

7.5.2.1. Inspecteer de kratten en/of pakketten direct bij aflevering op beschadigingen.

7.5.2.2. Mochten er zichtbare tekenen van schade zijn: 

7.5.2.2.1. Onderteken geen vrachtbrief of leveringsbon en sta erop dat de chauffeur onmiddellijk een inspectie uitvoert; En

7.5.2.2.2. Breng de vervoerder (UPS, Fedex, Trucking Company, enz.) onmiddellijk op de hoogte en verzoek hem onmiddellijk te inspecteren.

7.5.2.3. In het geval dat er geen zichtbare tekenen van schade direct zichtbaar zijn, maar wel duidelijk worden na het uit de verpakking halen en na acceptatie van de levering, dient de Klant de schade en/of het defect binnen 24 (vierentwintig uur) te melden aan SHL of de dichtstbijzijnde geautoriseerde SHL-distributeur. ) uur van levering.

7.5.2.4. Er mogen geen verzenddozen of verpakkingen worden weggegooid, aangezien deze nodig zijn voor het indienen van een geldige claim.

7.5.3. Er wordt geen vervanging of krediet gegeven voor geretourneerde goederen die beschadigd zijn tijdens de verzending in het geval dat de Klant de instructies zoals hierin uiteengezet niet heeft nageleefd.

8. MINIMUM GEADVERTEERD PRIJSBELEID

8.1. SHL ondersteunt haar klanten actief bij het verantwoord adverteren en promoten door het aanbieden van goedgekeurd reclame- en marketingmateriaal en de landelijke implementatie van een Minimum Advertised Pricing Policy (MAPP) voor alle SHL-producten en -diensten. Neem daarom contact op met SHL of de geautoriseerde SHL-distributeur en/of agent die in uw rechtsgebied is aangewezen voor het toepasselijke beleid inzake minimale geadverteerde prijzen.

8.2. Niettegenstaande enige bepaling in deze overeenkomst die het tegendeel beweert, behoudt SHL zich het recht voor om de MAPP-prijzen van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.

8.3. Het MAPP-beleid stelt geen maximale geadverteerde prijzen vast. Alle Klanten mogen SHL-producten of -diensten aanbieden tegen elke prijs die hoger is dan de MAPP, zoals hierboven uiteengezet.

8.4. Het MAPP-beleid is van toepassing op alle marketing van SHL-producten en -diensten in elk gedrukt of mediaformaat en omvat, maar is niet beperkt tot, flyers, posters, kortingsbonnen, mailers, bijlagen, kranten, tijdschriften, catalogi, postordercatalogi, e-mailnieuwsbrieven. , e-mailverzoeken, online veilingen, internet of soortgelijke elektronische media, televisie, radio en openbare bewegwijzering.

8.5. Het MAPP-beleid is niet van toepassing op reclame in de winkel, zolang deze alleen in de winkel wordt weergegeven en niet wordt verspreid zoals hierboven uiteengezet. 

8.6. Het MAPP-beleid is niet van toepassing op de prijs waartegen de Producten daadwerkelijk worden verkocht of te koop worden aangeboden aan een individuele consument in de gebouwen van de Klant of via de telefoon. Het staat de klanten van SHL vrij om naar eigen goeddunken kortingen aan te bieden die zij passend achten, zolang deze kortingen op geen enkele manier worden geadverteerd. 

9. RECLAME- EN PROMOTIONELE RICHTLIJNEN

9.1. Handelsmerken, handelsnamen, auteursrechtelijk beschermd materiaal en advertenties

9.1.1. De namen “HUGO”, “HUGO Pro”, “HUGO Professional”, “HUGO Intense”, “HUGO High Intensity PEMF”, “HOCATT”, “HOCATT Classic”, “HOCATT Plus”, “HOCATT Gold”, “HOCATT Diamond ”, “HOCATT Platinum”, “HOCATT Titanium”, “HOCATT Home Wellness”, “Home HOCATT”, “Horse HOCATT”, “Equine HOCATT” en “CyberBaric” of afgeleide producten daarvan en alle daarmee geassocieerde symbolen zijn eigen handelsnamen en /of handelsmerken (de “Merken”) van SHL. 

9.2. Beperkte licentie voor het gebruik van bedrijfsmerken

9.2.1. Elke Klant krijgt hierbij van SHL een licentie om de Merken te gebruiken voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met de verkoop, distributie of gebruik van de Producten.  

9.2.2. Alle merken zijn en blijven het exclusieve eigendom van SHL.

9.2.3. De hierin verleende licentie is alleen van kracht zolang de klant een goede reputatie heeft en het beleid en de procedures van SHL volledig naleeft. 

9.2.4. Niettegenstaande de verleende licentie is het voor een Klant verboden enig eigendom van de Merken op te eisen, op welke wijze dan ook, tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door SHL.

9.2.5. Deze Merken zijn van grote waarde voor SHL en worden uitsluitend aan elke Klant geleverd voor gebruik op uitdrukkelijk geautoriseerde wijze. 

9.3. Promotiemateriaal

9.3.1. Het gebruik van geschreven, gedrukt, opgenomen of ander materiaal bij het adverteren, promoten of beschrijven van SHL-producten dat niet door SHL aan de Klant is verstrekt of dat niet voorafgaand aan enig gebruik schriftelijk door SHL is goedgekeurd, is ten strengste verboden. .

9.3.2. In het geval dat marketing- of promotiemateriaal door SHL wordt goedgekeurd, zal de Klant, zonder kosten voor SHL, dergelijk materiaal beschikbaar stellen aan SHL voor eigen gebruik en distributie. 

9.3.3. Een Klant mag zijn of haar eigen marketingtechnieken ontwikkelen, zolang deze niet in strijd zijn met het beleid van SHL, wet- of regelgeving en codes en voorschriften.

9.3.4. Tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van SHL is ontvangen, is het gebruik, de productie of de verkoop van verkoophulpmiddelen of -materialen, anders dan die welke specifiek zijn verstrekt door of schriftelijk zijn goedgekeurd door SHL, verboden. 

9.3.5. Er zijn geen kleinerende uitspraken over SHL, haar producten, het compensatieplan of de inkomstenmogelijkheden toegestaan.

9.4. Merkrichtlijnen voor websites

9.4.1. Alle marketing en promotie van SHL-producten of zakelijke kansen op de website van de Klant, zonder online verkoop, is toegestaan zolang deze voldoen aan of worden aangepast om te voldoen aan het relevante Beleid van SHL. 

9.4.2. Geen enkele Klant mag de Merken, handelsnamen, productnamen, domeinnamen (URL) gebruiken of materiaal van SHL uit welke bron dan ook kopiëren of gebruiken, waardoor de gebruiker kan worden misleid of verward door te denken dat de website van de Klant die van SHL is, filialen en/of dochterondernemingen.

9.4.3. De Klant moet zijn websites koppelen aan de betreffende Productwebsite als hij op zijn website naar dat specifieke Product verwijst. 

9.4.4. Websites van klanten moeten de kernwaarden van SHL weerspiegelen en een goede morele inhoud hebben. 

9.4.5. Websites van klanten moeten voldoen aan de FDA, TGA, EMA en SAHPRA en moeten een disclaimer bevatten die in overeenstemming is met de richtlijnen zoals uiteengezet door de FDA, TGA, EMA of SAHPRA, al naargelang het geval, mocht de website reclame maken en/of verkopen elk product dat door mensen kan worden geconsumeerd of gebruikt.

9.5. Beperkingen en richtlijnen voor het gebruik van de merken

9.5.1. Schrijf HOCATT™ en HUGO™, of enig ander geregistreerd handelsmerk van SHL, altijd met het handelsmerksymbool (™); 

9.5.2. HOCATT™- en HUGO™-producten moeten worden aangeduid als “technologie" geen therapie.

9.6. Beperkingen op het gebruik van woorden/zinnen

9.6.1. De volgende woorden/zinnen mogen niet worden gebruikt wanneer wordt verwezen naar de HOCATT™ en de HUGO™:

9.6.1.1. “therapie”, dwz verwijs niet naar de HOCATT™ of de HUGO™ als een behandeling.

9.6.1.2. het ‘behandelen’, ‘genezen’, ‘genezen’, ‘voorkomen’, ‘diagnostiseren’ van welke ziekte of medische aandoening dan ook.

9.7. Toegestane woorden/zinnen

9.7.1. De volgende woorden/zinnen kunnen worden gebruikt bij het verwijzen naar de HOCATT™ en de HUGO™

9.7.1.1. Energiebeheer;

9.7.1.2. Leefstijlbeheer;

9.7.1.3. Gewichtsbeheersing;

9.7.1.4. Welzijn;

9.7.1.5. Vitaliteit;

9.7.1.6. Ontgiften;

9.7.2. In aanvulling op het bovenstaande is het toegestaan om beweringen te doen over bekende voordelen van een individuele therapie/technologie. Bij wijze van voorbeeld:

9.7.2.1. “FIR-sauna’s verminderen hypertensie” in dit voorbeeld verwijst de verklaring/claim naar FIR-infraroodsauna’s in het algemeen, in plaats van te beweren dat het de HOCATT™ is die hypertensie vermindert).

9.7.2.2. “PEMF-therapie verbetert het cellulaire metabolisme” in dit voorbeeld verwijst de verklaring/claim naar PEMF-therapie/-apparaten in het algemeen, in plaats van te beweren dat het de HUGO™ is die het cellulaire metabolisme verbetert). 

9.7.3. SHL behoudt zich het recht voor om de advertentie- en promotierichtlijnen van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. In geen geval is SHL aansprakelijk jegens de Klant of een derde partij voor verlies van gebruik, omzet of winst of waardevermindering, of voor gevolgschade, indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, voorbeeldschade of punitieve schade, ongeacht of deze voortvloeit uit schending van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was en of de Klant al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en ondanks het mislukken van een overeengekomen of andere remedie die het essentiële doel ervan heeft.

10.2. Niettegenstaande het bovenstaande zal de totale aansprakelijkheid van SHL die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, ongeacht of deze voortvloeit uit of verband houdt met contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, in geen geval het totaal overschrijden van de bedragen die aan SHL zijn betaald voor de producten die hieronder worden verkocht of, wat diensten betreft, voor de bedragen die aan SHL zijn betaald voor diensten die hieronder worden verleend.

10.3. Deze aansprakelijkheidsbeperking vormt een materiële basis voor de overeenkomst tussen de partijen en weerspiegelt de overeengekomen verdeling van risico's tussen SHL en de Klant, zonder welke SHL niet zou hebben ingestemd met het leveren van de producten en/of diensten tegen de aangerekende prijs.

11. VRIJWARING

11.1. SHL wordt hierbij door de Klant, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, zijn directeuren, functionarissen, agenten, werknemers, patiënten en klanten schadeloos gesteld en gevrijwaard van en tegen verliezen, kosten, schade, letsel, aansprakelijkheidsclaims en eisen of rechtsvorderingen van welke aard dan ook. die voortvloeit uit of voortvloeit uit schade aan of vernieling van eigendommen, of overlijden of letsel van personen, ongeacht of dit derden zijn, of werknemers van de Klant of de aannemers of onderaannemers van de Klant, als gevolg van het gebruik of misbruik van een van de Producten . Niettegenstaande enige bepaling in deze overeenkomst die het tegendeel beweert, wordt overeengekomen dat SHL niet aansprakelijk is voor enig bedrag dat hoger is dan de aankoopprijs voor een Product of Dienst die door SHL aan de Klant wordt geleverd.

12. NALEVING VAN WETTEN

12.1. SHL zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de producten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant erkent echter dat producten in verschillende rechtsgebieden kunnen worden gebruikt voor verschillende toepassingen die onderworpen zijn aan niet-gerelateerde regelgeving en dat SHL daarom niet kan garanderen dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd. 

12.2. SHL wijst elke verklaring of garantie af dat de producten voldoen aan federale, staats-, provinciale of lokale wetten, voorschriften, verordeningen, codes of normen, behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk door SHL uiteengezet. 

13. WIJZIGING EN AFSTAND

13.1. Deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd of gewijzigd.

13.2. Geen enkele afstandsverklaring of toegeeflijkheid door SHL ten aanzien van een van de bepalingen van deze Overeenkomst zal voor welk doel dan ook bindend of van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door of namens de Partij die dit doet. Een dergelijke afstandsverklaring zal alleen van kracht zijn in het specifieke geval en voor het aangegeven doel. Geen enkele tekortkoming of vertraging aan de kant van een van de Partijen bij het uitoefenen van enig recht, macht of voorrecht onder deze Overeenkomst zal een verklaring van afstand daarvan vormen of geacht worden dit te zijn, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, macht of voorrecht enig ander of verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander recht, macht of voorrecht.

14. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

14.1. Alle niet-openbare, vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van SHL en/of haar dochterondernemingen en/of dochterondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot specificaties, monsters, patronen, ontwerpen, plannen, tekeningen, documenten, gegevens, bedrijfsactiviteiten, klantenlijsten, prijzen, kortingen of rabatten die door SHL aan de Klant worden bekendgemaakt, ongeacht of deze mondeling worden bekendgemaakt of openbaar worden gemaakt of waartoe toegang wordt verkregen in schriftelijke, elektronische of andere vorm of media, en al dan niet gemarkeerd, aangeduid of anderszins geïdentificeerd als “vertrouwelijk” in verband met deze Overeenkomst, zijn vertrouwelijk, uitsluitend ten behoeve van het voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en mag niet openbaar worden gemaakt of gekopieerd tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verleend door SHL. 

14.2. Op verzoek van SHL zal de Klant onmiddellijk alle documenten en andere materialen die hij van SHL heeft ontvangen, retourneren. 

14.3. SHL heeft recht op een voorlopige voorziening voor elke overtreding van deze clausule.

15. INBREUK

15.1. De Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat het wellicht onmogelijk is om de schade die SHL kan oplopen als gevolg van een schending van deze Overeenkomst in geld uit te drukken, en dat een dergelijke geldelijke schadevergoeding onvoldoende remedie kan zijn voor een dergelijke tekortkoming in de nakoming. Daarom kan SHL billijke rechtsmiddelen nastreven, waaronder specifieke nakoming en tijdelijke en permanente dwangbevelen bij bevoegde rechtbanken, zoals uiteengezet in 18 hieronder.

16. OVERMACHT

16.1. SHL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens de Klant, noch wordt geacht deze Overeenkomst in gebreke te zijn gebleven of deze te hebben geschonden, voor enige tekortkoming of vertraging bij het nakomen of uitvoeren van enige bepaling van deze Overeenkomst, wanneer en voor zover een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit door handelingen of omstandigheden die buiten de redelijke controle van SHL liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, overstroming, brand, aardbeving, explosie, overheidsacties, oorlog, invasie of vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), terroristische dreigingen of daden, oproer of andere burgerlijke onrust, nationale noodtoestanden, revolutie, opstand, epidemie, uitsluitingen, stakingen of andere arbeidsconflicten (al dan niet met betrekking tot het personeelsbestand van een van beide partijen), of beperkingen of vertragingen die vervoerders treffen of het onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van voldoende of geschikte materiaal-, materiaal- of telecommunicatiestoring of stroomstoring.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

17.1. Alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Zuid-Afrika.

17.2. Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal worden ingesteld bij het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika, in het provinciale district West-Kaap. 

18. OPMERKINGEN

18.1. Alle kennisgevingen, verzoeken, toestemmingen, claims, eisen, afstandsverklaringen en andere communicatie hieronder (elk een “Kennisgeving”) moeten schriftelijk worden ingediend en worden gericht aan de partijen op de adressen die op de voorkant van de uitgegeven factuur staan vermeld, of aan een ander adres. die schriftelijk door de ontvangende Partij kan worden aangewezen. Alle Kennisgevingen zullen persoonlijk worden afgeleverd, via een nationaal erkende nachtkoerier (waarbij alle kosten vooraf zijn betaald), e-mail (met bevestiging van verzending) of aangetekende of aangetekende post (in beide gevallen moet er een ontvangstbewijs worden gevraagd en moet de portokosten worden betaald). 

18.2. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, is een Kennisgeving alleen van kracht (a) na ontvangst door de ontvangende Partij, en (b) als de Partij die de Kennisgeving doet, heeft voldaan aan de vereisten van deze Sectie.

19. SCHEIDBAARHEID

19.1. Mocht een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst in enig rechtsgebied ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn, dan heeft deze ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op enige andere voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst, noch zal deze bepaling of bepaling in een ander rechtsgebied ongeldig of niet-afdwingbaar worden.

20. OVERLEVEN

20.1. Dergelijke bepalingen van deze overeenkomst die door hun aard buiten hun voorwaarden van toepassing zouden moeten zijn, blijven van kracht na beëindiging of verval van deze voorwaarden en bepalingen, inclusief maar niet beperkt tot naleving van wetten, vertrouwelijke informatie, toepasselijk recht, schadeloosstelling, onderwerping aan jurisdictie. en overleving.

21. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

21.1. Deze algemene voorwaarden vormen de gehele Aankoopvoorwaarden tussen SHL en de Klant met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige discussies, afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp hiervan. 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de interneteigendommen van Signature Health Limited (“SHL”), inclusief maar niet beperkt tot, https://hocatt.com/, daaraan gekoppelde mobiele websites, sociale-mediasites en alle andere software en diensten of eigendommen die van tijd tot tijd door SHL worden geëxploiteerd of gebruikt (gezamenlijk de “SHL-sites” genoemd), behalve voor zover dergelijke Diensten het onderwerp zijn van een aparte overeenkomst.

1.2. Door een van de SHL-sites te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden, de SHL Privacy beleid, Cookiebeleid, Vrijwaring En Gedragscode (gezamenlijk “SHL-gebruikersbeleid”).

1.3. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het begin van uw gebruik van de SHL-sites en eindigen zodra u stopt met het gebruik van de SHL-sites. Niettegenstaande zullen de bepalingen zoals vervat in deze Gebruiksvoorwaarden elke stopzetting van het gebruik blijven voortbestaan.

1.4. Voordat u bepaalde delen van de SHL-sites gebruikt of opent, wordt u mogelijk gevraagd aan te geven dat u akkoord gaat met bepaalde algemene voorwaarden of dat u gevoelige of privé-persoonlijke informatie verstrekt door aan te geven dat u akkoord gaat door te klikken op een knop met de tekst 'Ik ga akkoord', 'Ik ga akkoord'. Akkoord”, “OK”, “Ik ga akkoord” of andere woorden of handelingen die op vergelijkbare wijze uw toestemming of aanvaarding bevestigen.

1.5. Het gebruik van de SHL-sites gebeurt uitsluitend op eigen risico en is onderworpen aan, zonder beperking, alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving.

1.6. In het geval dat u niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden of in het SHL-gebruikersbeleid, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruiken en/of bekijken van de SHL-sites.

2. WIJZIGINGEN

2.1. SHL behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te herzien door herziene Gebruiksvoorwaarden op de SHL-sites te plaatsen. Uw gebruik van de SHL-sites betekent dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden die op het moment van uw gebruik zijn gepubliceerd en het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om de Gebruiksvoorwaarden die op een bepaald moment zijn geplaatst, te lezen.

3. LICENTIE EN EIGENDOM

3.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (“Intellectueel Eigendom”) die verband houden met de SHL-sites en de inhoud ervan (de “Inhoud”) zijn het exclusieve eigendom van Signature Health Limited, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en/of geautoriseerde derde partijen. De inhoud en elementen op de SHL-sites, die geen eigendom zijn van derden, zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerken, handelsopmaak, oneerlijke concurrentie, handelsgeheimen en andere wetten in zowel Hong Kong als andere landen en mogen niet worden gekopieerd, gedownload, of geheel of gedeeltelijk geïmiteerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SHL of enige uitdrukkelijke toestemming vervat in deze Gebruiksvoorwaarden.

3.2. De SHL-sites zijn eigendom van Signature Health Limited, haar dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen.  U krijgt hierbij een persoonlijke, herroepbare, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de SHL-sites, op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden blijft accepteren en naleven.

3.3. U bent hierbij gemachtigd om de SHL-sites te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en SHL behoudt zich hierbij het recht voor om de toegang van een gebruiker tot de SHL-sites op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen in te trekken, op te schorten of te blokkeren en/of deze licentie te beëindigen. en zonder voorafgaande kennisgeving.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden of enige voorafgaande schriftelijke toestemming verkregen van SHL, haar dochterondernemingen en/of haar gelieerde ondernemingen, mag u geen eigendomsvermeldingen wijzigen, vertalen, er afgeleide werken van maken, kopiëren, distribueren, op de markt brengen, weergeven, verwijderen of wijzigen. of labelen van, leasen, verkopen, in sublicentie geven, klonen, overdragen, decompileren of reverse-engineeren van de SHL-sites of de inhoud daarvan.

4. GEDRAGSCODE

4.1. Door de SHL-sites te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende gedragscode. Indien u het niet eens bent met de Gedragscode, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de SHL-sites.

4.2. Naast eventuele andere beperkingen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u geen inhoud zult uploaden, downloaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar zult stellen, ook niet via eventuele bijlagen daarbij, die:

4.2.1. vals, frauduleus, onnauwkeurig of misleidend is;

4.2.2. bevat persoonlijke informatie die inbreuk maakt op de privacy van iemand anders;

4.2.3. wordt beschermd door of inbreuk zou maken op de rechten van anderen, inclusief maar niet beperkt tot SHL;

4.2.4. inbreuk zou maken op enig patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, publiciteits- of privacyrecht, of enig ander eigendomsrecht, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de toepasselijke eigenaar;

4.2.5. onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, hatelijk of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;

4.2.6. een individu of een groep individuen tot slachtoffer maakt, lastigvalt, degradeert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;

4.2.7. verzamelt of bewaart persoonlijke gegevens van andere gebruikers van de SHL-sites;

4.2.8. omvat ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, ‘junkmail’, ‘spam’, ‘kettingbrieven’, ‘piramidespelen’ of enige andere vorm van uitnodiging;

4.2.9. is bedoeld om de SHL-sites schade toe te brengen, te beschadigen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, in die zin dat het materiaal bevat dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -programma's te onderbreken, vernietigen of beperken. hardware- of telecommunicatieapparatuur; En

4.2.10. opzettelijk of onopzettelijk een toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of internationale wet schendt.

5. PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

5.1. Raadpleeg het privacybeleid en het cookiebeleid van SHL, die deel uitmaken van deze overeenkomst, voor meer informatie over de manier waarop SHL, haar dochterondernemingen en aangesloten bedrijven uw persoonlijke gegevens beschermen, gebruiken, opslaan en verwijderen. Om het respectieve beleid te bekijken, klikt u op de relevante links hieronder.

5.1.1. Klik op de onderstaande link om het POPIA-privacybeleid en het cookiebeleid te bekijken: 

POPIA Privacybeleid en Cookiebeleid

5.1.2. Om het respectieve AVG-beleid te bekijken, klikt u op de onderstaande links:

Privacybeleid
Cookie beleid

6. LINKS, INHOUD DELEN EN ADVERTENTIES

6.1. Eventuele links naar de SHL-sites zoals geplaatst door derden mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door SHL, haar dochterondernemingen en/of haar dochterondernemingen van de organisatie, het bedrijf, de producten of de inhoud waarvan de link afkomstig is.

6.2. Niettegenstaande het bovenstaande moet elke derde partij die vanaf zijn website een link naar de SHL-sites wil plaatsen, vooraf schriftelijke toestemming van SHL verkrijgen. Deze toestemming kan worden geweigerd zonder opgaaf van redenen en kan worden verleend onder overeengekomen voorwaarden.

6.3. In het geval dat de SHL-sites links, promoties of advertenties aanbieden aan of van niet-gerelateerde derde partijen, worden dergelijke links, promoties en advertenties uitsluitend voor uw gemak op de SHL-sites geplaatst en worden deze niet beschouwd als een goedkeuring van een organisatie, bedrijf of organisatie. Product.

6.4. Elke transactie die wordt afgesloten als gevolg van het delen van inhoud of links naar of van de SHL-sites, wordt naar eigen goeddunken en op eigen risico uitgevoerd en is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en dergelijke van dergelijke sites van derden.

7. AFWIJZING VAN GARANTIES

7.1. SHL, haar dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen doen geen uitspraken over de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de SHL-sites, de aangeboden diensten of producten en de informatie of inhoud die daarop verschijnt. Het gebruik hiervan gebeurt op eigen risico.

7.2. De SHL-sites, de diensten, producten, alle informatie en inhoud worden geleverd op een “as is”-basis. SHL, haar dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen doen, voor zover toegestaan door de wet, afstand van alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van commerciële of persoonlijke geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van derden -partijrechten. SHL, haar dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid van de inhoud of enige informatie die op de SHL-sites verschijnt.

8. VRIJWARING

8.1. Voor zover toegestaan door de wet, zult u SHL, haar dochterondernemingen en/of haar dochterondernemingen en/of een van haar geautoriseerde distributeurs verdedigen, schadeloos stellen en schadeloos stellen tegen alle claims die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de SHL-sites en/of enige informatie of inhoud daarop, ongeacht of een dergelijke claim direct of indirect voortvloeit uit uw gebruik van de SHL-sites en omvat, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid of kosten, verliezen, schade, daadwerkelijke schade of gevolgschade, vonnissen, proceskosten en advocaatkosten.

9. AFSTAND EN SCHEIDBAARHEID

9.1. Het nalaten om enig recht of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

9.2. In het geval dat een van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zullen dergelijke voorwaarden scheidbaar zijn van de overige voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven.

10. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

10.1. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met het SHL Gebruikersbeleid, eventuele herzieningen daarvan of eventuele aanvullende voorwaarden die ter verwijzing zijn opgenomen, de volledige overeenkomst tussen u en SHL met betrekking tot uw gebruik van de SHL Sites en alle daarmee samenhangende handelingen.

11. WEBSITES EN INHOUD BUITEN HONG KONG

11.1. Als u de SHL-sites buiten Hong Kong gebruikt of bezoekt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving van uw rechtsgebied, evenals van deze gebruiksvoorwaarden.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de SHL-sites, ongeacht het rechtsgebied waarin u zich bevindt wanneer u de SHL-site bezoekt, worden beheerst door, geïnterpreteerd in overeenstemming met en afgedwongen onder de wetten van Hongkong.

13. CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid van SHL, kunt u contact opnemen met: privacy@hocatt.com

nl_BE

Wat is WGS-levering (White Glove Service)?

WGS betekent dat het bezorgbedrijf het apparaat voor u uit de verpakking haalt. Als u WGS niet aanschaft, moet u het apparaat zelf uit de doos halen.

HOUD ER REKENING MEE DAT:  WGS is niet inbegrepen in de aankoopprijs, tenzij pertinent anders vermeld, en brengt extra kosten met zich mee. Indien u gebruik wenst te maken van WGS kunt u dit via dit formulier aan ons doorgeven, zodat wij voorafgaand aan de levering een offerte voor u kunnen opvragen.